Chào mừng bạn đến với Hệ thống dự báo lượng nước sẵn có D-MOSS. Hệ thống này đang trong quá trình phát triển với sự phối hợp với các cơ quan liên quan tại Việt Nam trong khuôn khổ một dự án do HR Wallingford chủ trì và được Cơ quan Vũ trụ Anh hỗ trợ.

D-MOSS được hiển thị bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Bạn có thể chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ này bất kỳ lúc nào.


Welcome to the D-MOSS water availability forecasting system. This system is under development in collaboration with stakeholders in Vietnam as part of a project led by HR Wallingford and supported by the UK Space Agency.

D-MOSS is available in Vietnamese and English. You can switch between these two languages at any time.